Aktīvās mobilizācijas neirofizioloģiskās tehnikas pēc H.Kabata metodes” /PNF.

Aktīvās mobilizācijas neirofizioloģiskās tehnikas pēc H.Kabata metodes” /PNF.

❗️ Ārsta H.Kabata izstrādātā metodika, galvenokārt, ir virzīta uz kustību funkcijas atjaunošanu, kad ir centrālās un perifēriskās nervu sistēmas slimības. Šī metode var būt pielietota visagrīnākajos neirorehabilitācijas posmos, pat slimniekiem ar smagiem neiroloģiskiem traucējumiem.
❗️Proprioceptīvā neiromuskulārā atvieglojuma metodikas būtība ir tā, ka ar aktīvo (veselo) muskuļu darbības palīdzību nokārtojas ar tiem saistīto bojāto, novājināto, nedarbojošos muskuļu kustību aktivitāte.
❗️ „Diagonālo un spirālisko modeļu“ izmantošana šajā metodikā ļauj visfizioloģiskākajā režīmā iedarbināt muskuļu ķēdes un atjaunot primāro kustību „programmas“, kas veicina daudz efektīvāku kustību funkciju atjaunošanu.
❗️Tā ir efektīva, kad ir tādi stāvokļi kā:
Pēc insulta stāvoklis (zaudēto funkciju atjaunošana); Dažādu traumu un operāciju sekas; BCP; Locītavu slimības (kustību korekcija un atjaunošana); Stājas traucējumi u. c.

⁉️KAM IR PAREDZĒTA ŠĪ TEHNIKA?
Pacientiem:
✔️ar insultiem un citiem CNS bojājumiem,
✔️ ar lielo locītavu artrozēm,
✔️ar kompresijas mugurkaula lūzumiem,
✔️ar perifērisko nervu bojājumiem,
✔️ ar BCP,
✔️ ar locītavu kustību ierobežojumiem,
➕ sportistiem, kas vēlas uzlabot savus rezultātus.

Нейро-физиологические техники активной мобилизации по методу Кабата (H.Kabat)”/PNF.

❗️ Данная методика, разработанная доктором Н. Kabat, направлена главным образом на восстановление двигательной функции при заболеваниях и нарушениях центральной и периферической нервной системы. Данный метод может быть применен на самых ранних этапах нейрореабилитации, даже у больных с тяжелыми неврологическими расстройствами.
❗️ Суть методики проприоцептивного нейромышечного облегчения заключается в том, что с помощью работы активных (здоровых) мышц налаживается двигательная активность связанных с ними пораженных, ослабленных, бездействующих мышц.
❗️ Использование «диагонально-спиральных моделей» методики Кабата, позволяет в наиболее физиологичном режиме задействовать функциональные мышечные цепи и возобновить «программы» первичных движений, что способствует более эффективному восстановлению двигательных функций.

❗️ Эффективная при таких состояниях как:
✅Постинсультное состояние (восстановление утраченных функций);
✅Последствия различных травм( в том числе компрессионные переломы позвоночника)и операций;
✅Повреждения периферических нервов;
✅ДЦП;
✅Заболевания суставов (коррекция и восстановление движений);
✅Нарушения осанки и др.