Cenas

Vienreizēja nodarbība – 12€

Individuāla nodarbība

Katra reize grupā

abonements uz 4 nodarbībām / 8 nodarbībām

30€/stundā

8€

40€ / 72€
(2 mēn.)